Revízie

Ponúkame Vám revízie elektrických inštalácii ako aj revízie a kontroly systémov EPS na ktoré máme oprávnenia, zabezpečovacích, kamerových a prístupových systémov. Rovnako vykonávame aj revízie elektrických zariadení a spotrebičov.

 


Revízie elektrických inštalácií a zariadení sa vykonávajú ako východiskové (pred uvedením zariadenia do prevádzky alebo po jeho rekonštrukcii či odstávke) a tiež pravidelné revízie elektrických inštalácií a zariadení v zmysle vzhlášky 508/2009 Z.z.


Vykonávame tiež revízie elektrických prístrojov a ručného elektrického náradia.

 V prípade systémov EPS sa jedná o pravidelné mesačné, štvrťročné a ročné kontroly požiarnej signalizácie, v prípade zabezpečovacích, kamerových a prístupových systémov o ročné revizie a kontroly systémov. Revízia slaboprúdových systémov môže byť spojená s profylaktickou prehliadkou, pri ktorej zhodnotíme stav jednotlivých častí zariadení, vykonáme vyčistenie častí zariadenia, prípadne doporučíme zákazníkovi výmenu tých častí zariadenia, ktoré možu byť zdrojom problémov. 

 

metrel-mi3102 Disponujeme meracími zariadeniami potrebnými pre vykonávanie revízií elektrických inštalácií. Pravidelne sa zúčastňujeme seminárov a odborných školení v snahe neustáleho napredovania a získavania nových vedomostí a poznatkov.

tisr-logo Naša spoločnosť disponuje oprávnením Technickej inšpekciepre vykonávanie revízií elektrických inštalácií do 1000V v objetoch triedy A (bez nebezpečenstva výbuchu).