Dokumenty

Dokumenty a oprávnenia našej spoločnosti:                                                                                         doc

  • Oprávnenie Technickej inšpekcie pre výrobu technických zariadení elektrických a projekčnú a konštrukčnú činnosť technických zariadení elektrických - technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov a elektrické rozvádzače
  • Oprávnenie Technickej inšpekcie pre odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických do 1000V vrátane bleskozvodov v objektoch triedy A
  • Oprávnenie Technickej inšpekcie pre opravu vyhradených technických zariadení elektrických - oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky do 1000V v objektoch triedy A
  • Produktové školenie spoločnosti Assa Abloy pre montáž zámkov, pohonov a príslušenstva značiek FAB, Abloy, JPM, Nemef, effeff, Securitron, Ikon, Tesa
  • Projektovanie, inštalovanie na zariadeniach EPS ESSER 8000 spoločnosti Honeywell Life Safety Austria
  • Licencia na prevádzkovanie technickej služby KR PZ v Banskej Bystrici č.PT003461 v rozsahu Vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  • Osvedčenie pre inštalatérov fotovoltických a slnečných tepelných systémov od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky