Projekcia

V rámci projekčných prác Vám ponúkame projekciu slaboprúdových systémov pre bytové a kancelárske objekty, občiansku vybavenosť, firmy, výrobné prevádzky a podobne. Spracujeme Vám projektovú dokumentáciu podľa Vášho zadania v zmysle platných noriem, vyhlášok a zákonov.Projekt môže byť spracovaný pre stupne Projekt pre stavebné povolenie, Realizačný projekt, Projekt skutočného vyhotovenia alebo ako jednostupňový projekt.


K projektovaným systémom patria:

- elektrická požiarna signalizácia
- evakuačný rozhlas
- poplachový systém pre hlásenie narušenia
- dochádzkový, prístupový a stravovací systém
- kamerový systém
- štrukturovaná kabeláž
- audio a video vrátnik
- parkovací systém