Fotovoltické a fototermické systémy

Ponúkame Vám dodávku fotovoltických a fototermických systémov od návrhu riešenia, cez prípravu inštalácie, inštaláciu kabeláže a osadenie komponentov, osadenie a zapojenie rozvádzačov, realizáciu prípojok NN.Súčasťou našich služieb je tiež spojazdnenie a odskúšanie inštalácie, vykonanie revízii a ukončenie inštalácie dodávkou porealizačnej dokumentácie, revíznych správ a preberacích protokolov.

Snažíme sa dodávať riešenia 'na kľúč', tzn. ponúknuť zákazníkovi konzultácie, návrh riešenia, samotnú realizáciu, spustenie a odovzdanie inštalácie s dokumentáciou skutočného vyhotovenia, fotodokumentáciou, revíznymi správami. Uvedomujeme si dnešnú zaneprázdnenosť a vyťaženosť ľudí, preto chceme ponúknuť zákazníkovi čo najväčšie portfólio služieb tak, aby nebol nútený pre každú časť inštalácie prípadne systém hľadať iného dodávateľa. V rámci tohto prístupu sú oveľa jednoduchšie aj otázky zodpovednosti za funkčnosť dodávky. Veľa krát je bežné, ked sa jedna firma vyhovára na druhú, kde nastala chyba, či to je kabeláž, zapojenie prvkov, nastavenie systému pokiaľ jednotlivé časti robia iné subjekty. Takisto pokiaľ máme celý projekt pod svojou správou, vieme doporučiť typy káblov a materiálu tak, aby systém spĺňal požiadavky objednávateľa.

Naši pracovníci majú školenia pre prácu vo výškach a pre používanie montážnych plošín.

Naša spoločnosť disponuje oprávnením Technickej inšpekcie pre elektromontážne práce, výrobu rozvádzačov, projekčné práce a revízie elektrických inštalácií do 1000V v objetoch triedy A (bez nebezpečenstva výbuchu).